ارتباط با ما

تیلدا نت
منطقه آزاد کیش ، ایران،

Instagram: @tildanet.ir

برای نیازهای شما برنامه داریم!

نرم‌افزار خود را مطابق نیاز و سلیقه‌تان انتخاب نمایید.


استفاده در تمامی دستگاه‌ها


نرم‌افزار جامع کسب و کار

  • ثبت و مدیریت مشتریان،
  • صدور فاکتور خرید و فروش،
  • انبارداری،
  • دبیرخانه،
  • درآمد و هزینه،
  • چک و بانک،
  • اجرا بر روی گوشی هوشمند و تمامی سیستم عامل‌ها